Identiteit

Geloof in talent

EduCare is een christelijke onderwijsorganisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Wij werken als medewerkers vanuit een christelijke identiteit, die we ook vormgeven binnen onze scholen. Waar leren en ontwikkelen niet als vanzelf gaan, willen we Hoop brengen, perspectief geven en ontwikkeling bieden. Het werken vanuit de christelijke identiteit ondersteunt onze missie en visie.

Op onze scholen vertalen we de christelijke waarden naar de dagelijkse praktijk. We leren onze kinderen – en onszelf – om respectvol met elkaar om te gaan en nieuwsgierig te zijn naar wat de ander beweegt. Vanuit dagopeningen en vieringen staan we stil en hebben we het gesprek met elkaar over geloof en de dagelijkse dingen.

Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging, geaardheid of etniciteit.
Weet je welkom, zoals je bent. 

Missie

De nadruk op wat wél kan!

EduCare realiseert binnen haar scholen een veilig en stimulerend leerklimaat voor leerlingen van 4 – 20 jaar oud die vanuit een specialistische onderwijsbehoeften hun talenten ontwikkelen.

Visie

Een stevige basis

Op de Noordwest Veluwe bieden wij zo gewoon-, zo passend-, zo thuis-nabij-mogelijk christelijk gespecialiseerd onderwijs. Ook zetten wij onze expertise in ter ondersteuning van onze (onderwijs)partners.