Samenwerking

Stichting EduCare werkt samen met diverse partners uit de regio.

Zeeluwe en Stichting Leerlingenzorg NW Veluwe

Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan voor het primair en het voortgezet onderwijs. Stichting EduCare werkt voor het primair onderwijs (SBO en SO) samen met Zeeluwe en voor het voortgezet onderwijs (PRO en VSO) met Stichting Leerlingenzorg NW Veluwe. 

Binnen de samenwerkingsverbanden functioneert een Toelaatbaarheidscommissie die een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft voor het Speciaal Basis Onderwijs, (voortgezet) Speciaal Onderwijs en ook voor het praktijkonderwijs. De scholen vragen in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een toelaatbaarheidsverklaring aan.
De zwaarte van de onderwijsondersteuning bepaalt of een leerling is aangewezen op een vorm van speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs. Het samenwerkingsverband stelt de financiële middelen beschikbaar voor de extra ondersteuning.

Stichting Volare

In samenwerking met Stichting Volare hebben we een folder ontwikkeld, waarin de gespecialiseerde scholen in de regio zijn beschreven. Open de folder ‘speciaal voor onderwijs’ voor meer informatie.