Besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie van EduCare kenmerkt zich door de steekwoorden “Vertrouwen en Verantwoorden”. We gaan ervan uit dat onze professionals in staat zijn om hun werk met de aangegeven tools en op basis van gemaakte afspraken zelfstandig uit te voeren. We geven onze medewerkers ruimte om hun taken naar eigen inzicht uit te voeren binnen de afgesproken kaders. Bij dit vertrouwen hoort verantwoorden. We verwachten van medewerkers dat ze vanuit zichzelf laten zien waarom ze hun werk op een bepaalde wijze doen en wat de resultaten ervan zijn.

Bestuurder

Het bestuur van EduCare bestaat uit één persoon. Dhr. E. (Emile) van Velsen is bestuurder a.i.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het bestuur en bestaat uit vijf deskundigen:

  • mevr. E. (Esther) Heutink – voorzitter
  • dhr. W. (Wilfred) Juurlink
  • dhr. M. (Marten) Beeftink
  • dhr. E.J. (Evert Jan) Slootweg
  • mevr. M. (Mirjam) Wildekamp 

Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor ondersteunt de aangesloten scholen op het gebied van onder meer onderwijs, personeelszaken, financiën, ICT en huisvesting. Wij werken met een organisatiestructuur die zo goed mogelijk aansluit bij onze missie en visie. Vanuit de integrale verantwoordelijkheid die de schooldirectie heeft is het bestuurskantoor ondersteunend en dienstverlenend aan het directieberaad. 

directieberaad juni 2024