De-Arend-logo

De Arend

De Arend is een christelijke school met ongeveer 85 leerlingen. Op onze school werken gepassioneerde en gespecialiseerde medewerkers die het belangrijk vinden dat een kind tijd en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Wij dagen leerlingen uit waar dit kan en geven hun een veilige omgeving.
Koningin Emmaschool

Koningin Emmaschool

De Koningin Emmaschool biedt gespecialiseerd onderwijs en heeft een afdeling Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en een afdeling Speciaal Onderwijs (SO). De school is een christelijke school met 155 leerlingen. Op school leren leerlingen binnen hun mogelijkheden zelfredzaam te zijn, zich weerbaar op te stellen en zich met zelfvertrouwen staande te houden op school en in een diverse maatschappij.
De-Lelie-logo

De Lelie

De Lelie is een christelijke ZML-school met ongeveer 280 leerlingen. De SO afdeling heeft twee kleutergroepen bij SBO De Springplank in Harderwijk. Op de hoofdlocatie van De Lelie SO aan de Anne Franklaan zitten 8 groepen met leerlingen in de leeftijd 5 – 13 jaar. Het VSO heeft 5 groepen en zit in Ermelo aan de Poortkamp.

Ook heeft De Lelie nog een specialistische school “DrieKansen” in samenwerking met ’s Heeren Loo in Ermelo. 

Mijnschool-logo

MijnSchool

MijnSchool in Harderwijk is een kleinschalige christelijke school voor praktijkonderwijs met ongeveer 215 leerlingen. Een veilige en goede schoolsfeer is van groot belang. We hebben daarom duidelijke schoolregels. Het goed samen werken met leerlingen en ouders vinden we belangrijk; we besteden daarom veel aandacht aan ouder- en leerlingcontacten. Alleen samen bereik je de mooiste resultaten!
De-Springplank-logo

De Springplank

De Springplank is een christelijke school die 17 groepen telt. Op de locatie in Harderwijk hebben we 12 groepen en op de locatie in Zeewolde 5 groepen. In totaal hebben we rond de 220 leerlingen op school. Op De Springplank vinden we het belangrijk dat de leerlingen zichzelf kunnen zijn. We hebben hoge verwachtingen, leerlingen ontwikkelen zich binnen de eigen mogelijkheden zowel op cognitief, sociaal-emotioneel als creatief gebied.
De-Wingerd-logo

De Wingerd

De Wingerd is een christelijke school met ongeveer 75 leerlingen. De leerling staat centraal en elk kind heeft talent. We proberen elke leerling te geven wat hij of zij nodig heeft binnen een veilig omgeving waar zorg is voor elkaar. Wij dagen leerlingen uit waar dit kan en bereiden leerlingen voor op hun plek in de maatschappij.
Driekansen-Logo

DrieKansen

De Lelie is een samenwerkingsverband aangegaan met ‘s Heeren Loo zorggroep. Hieruit zijn de Onderwijs-Zorggroepen ontstaan die gehuisvest zijn in Ermelo op het terrein van ’s Heeren Loo. Locatie DrieKansen is gericht op leerlingen van 4 tot 20 jaar met een speciale zorgvraag rondom gedrag; zij krijgen onderwijs op maat. In de SO groep wordt de nadruk gelegd op zelfredzaamheid en zelfstandigheid. In de VSO groepen van DrieKansen is het praktisch bezig zijn het belangrijkste onderdeel in het lesprogramma. In alle groepen wordt er sterk individueel gewerkt. DrieKansen heeft groepen met maximaal 7 leerlingen.