Je mag zijn
wie je bent

MijnSchool
in Harderwijk

 

MijnSchool in Harderwijk is een kleinschalige christelijke
school voor praktijkonderwijs met ongeveer 215 leerlingen. Een veilige en goede
schoolsfeer is van groot belang. We hebben daarom duidelijke schoolregels. Het
goed samen werken met leerlingen en ouders vinden we belangrijk; we besteden
daarom veel aandacht aan ouder- en leerlingcontacten. Alleen samen bereik je de
mooiste resultaten!

Algemene informatie

Adres:
Protestants-christelijke school voor praktijkonderwijs
Kruithuis 4
Postbus 187
3840 AD Harderwijk

Telefoonnummer
0341 – 4174 190

E-mailadres
mijnschool@educare.nl

Website
www.mijnschool.nu/