GMR

Stichting EduCare heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die bestaat uit een afvaardiging van de medezeggenschapsraden van onze scholen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is gekozen uit de leden van de mr van alle scholen en bestaat uit een ouder- en personeel geleding. Samen vormen zij een actief team dat een adviserende en instemmende taak heeft met betrekking tot het beleid van de bestuurder. De GMR is te bereiken via gmr@educare.nl

Samenstelling GMR

Mevr. H. (Hannelore) LeusinkVoorzitter
Mevr. M (Marry) AalbersVice-voorzitter
Mevr. M. (Manuala) de MuijnckSecretaris
Mevr. S. (Saskia) RoestBestuursassistente