ONDERWIJS
OP MAAT

DrieKansen

in Ermelo

De Lelie is een samenwerkingsverband aangegaan met ‘s Heeren Loo zorggroep. Hieruit zijn de Onderwijs-Zorggroepen ontstaan die gehuisvest zijn in Ermelo op het terrein van ’s Heeren Loo. Locatie DrieKansen is gericht op leerlingen van 4 tot 20 jaar met een speciale zorgvraag rondom gedrag; zij krijgen onderwijs op maat. In de SO groep wordt de nadruk gelegd op zelfredzaamheid en zelfstandigheid. In de VSO groepen van DrieKansen is het praktisch bezig zijn het belangrijkste onderdeel in het lesprogramma. In alle groepen wordt er sterk individueel gewerkt. DrieKansen heeft groepen met maximaal 7 leerlingen.

Algemene informatie

Adres:
Bezoekadres/postadres:
Witteland 3a
3853 HD, Ermelo

Telefoonnummer
0341 55 13 58

E-mailadres
driekansen@educare.nl

Website 
www.delelie.net