Specialistisch onderwijs
op de Veluwe

Stichting EduCare

EduCare verzorgt gespecialiseerd onderwijs voor kinderen en jong volwassenen die (zeer) moeilijk kunnen leren of die gedragsmoeilijkheden hebben. Soms is het een combinatie van beide aspecten waardoor een goede ontwikkeling (tijdelijk) niet lukt binnen het gewone onderwijs. Onze leraren zijn speciaal opgeleid om deze kinderen te helpen. Samen met onderwijsassistenten en verschillende specialisten bieden we leerlingen een veilig en stimulerend ontwikkelingsklimaat. Alles is aanwezig om elk kind te bieden wat het nodig heeft. Zo krijgt iedereen bij ons de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Speciaal Basisonderwijs (SBO)

Het SBO biedt onderwijs aan leerlingen van 4 – 13 jaar die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Leerlingen op het SBO hebben meer tijd nodig voor het leren van de basisvaardigheden zoals lezen, rekenen en spellen. In het SBO werken we met kleinere groepen waardoor er meer aandacht is voor de specifieke leer- en ondersteuningsvraag van de leerling. Veel van onze leerlingen stromen door naar het VMBO of het Praktijkonderwijs.

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs (VSO en SO) aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) 

Het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs bieden onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Leerlingen van 4 tot 20 jaar met een ontwikkelingsachterstand in het leren, maar ook vaak op andere ontwikkelingsgebieden worden voorbereid op een plekje in de maatschappij. Vanuit kleine klassen biedt het SO/VSO intensieve en specialistische ondersteuning. Zo krijgen leerlingen het best passende onderwijs en de juiste begeleiding vanuit de zorg. Leerlingen in het SO stromen als ze 12 jaar zijn vaak door naar het VSO. Leerlingen in het VSO stromen vaak door naar dagbesteding of beschut werk.

Praktijkonderwijs (PRO)

In het praktijkonderwijs worden leerlingen gecoacht, gestimuleerd en krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen naar eigen tempo, mogelijkheden en interesse zodat zij na hun schoolperiode in de maatschappij kunnen wonen, werken & doorleren en recreëren. Leerlingen behalen het landelijke Pro diploma, aangevuld met een branchediploma. Leerlingen kunnen hiermee succesvol aan het werk of krijgen de mogelijkheid om door te leren via het MBO.

Koningin-Emma-Lelie-Nijkerk-Adshine-48